Тетрадка по човек и общество/история/география

3.50 лв.

Тетрадка от серията „Пишем и творим“
(лявата страница е бяла, дясната с широки редове)

Цветови код: кафяво

Корица: картон, 300 гр./кв.м, лакирана

Хартия на страниците: 80 гр./кв.м., офсетова, бяла

Специфики: 60 листа, малък формат

Категория:

Описание

Кафявият цвят, като изваден от старите карти, е предназначен за предметите Човек и общество/История/География. Специално създадената корица е като малка енциклопедия на образи и обекти, които да са в съдействие на деца и учители. 

Тетрадката е част от серията “Пишем и творим” – освен специалната корица, страниците в нея се отличават с това, че лявата е бяла, а дясната – на редове. Този подход дава възможност за по-цялостно и пълноценно възприятие и учене.

Идеи за приложение на белите страници:

Географските обекти и историческите личности могат не просто да бъдат изписани, но и нарисувани, а около тях да се запишат важни дати или факти. Образите, създадени от самото дете, позволяват то да има по-лично отношение към тях и съответно да ги запомни и използва пълноценно. 

Новите думи и понятия могат да бъдат поставени  в специални цветни карета на белите страници, за да се отличат и придобият значимост

Всяка епоха или изучавана държава/район може да има свой цвят, който да бъде отбелязван винаги на едно и също място на белия лист. Същото може да се направи и с всеки раздел от учебния материал. 

Творческият подход при учене допринася преживяванията на детето да бъдат по-цветни и по-близки до неговите потребности и сили и то да създава картини от знания.


Молим да имате предвид, че при  тетрадки с такъв обем (поради използването на по-дебела хартия и качествена хартия), е характерно чисто технологично в двата края да се получава леко пукване.