Пътят на Освобождението – литературните герои проговарят

Пътят на Освобождението минава през: “Стани, стани, юнак балкански”, лирически говорител – пробуждане “Вятър ечи, Балкан стене”, лирически говорител – призив за свобода “На прощаване в 1868”, бунтовникът

Момичето, което стопли зимата

Зимата царуваше от своя красив дворец, всичко беше бяло, кристално и ледено в него – подът, по който се стъпваше, мебелите, които блестяха и бяха съвършено гладки, вратите,

Азбуката на Чудния готвач

Чудният готвач (природата) е изкусен кулинар на здравословни дарове и много добър учител. В изобилието от форми, цветове и още много други чудеса, които сътворява той, можем да

Чудният готвач

Представяме Ви една гатанка, която не просто разкрива кой е Чудният готвач, а с посланията, които носи, създава добри условия да насочим по интересен начин вниманието на децата