Какъв човек си според наклонението на глагола

Сигурни сме, че сте срещали различни начини, по които да оцените какъв е вашият характер, качества, нагласи за живота и т.н. Но случвало ли Ви се е някога да определите какъв човек сте Вие или Ваши близки и познати според наклонението, в което се използват глаголите.

Според тази характеристика на глагола, когато общувате с някого, Вашата роля може да бъдете една от четирите изброени:

Как да разпознаете себе си или другите сред тези възможности? Нека си представим едно често срещано действие – събуждате някогo от сън. Сигурно ви се е случвало. Вижте четирите типа хора според наклонението на глагола какво отношение биха имали към това действие. Кое е присъщо и за Вас?

Ето и малко повече информация за всеки един от типовете хора според наклонението на глагола.

ИНФОРМАТОР

Ако отивате при някого с думите “Време е да се събудиш”, Вие определено давате конкретна информация на спящото лице и се изявявате като информатор, а глаголите, които използвате, са в изявително наклонение. Когато сте в тази роля, при затруднения със събуждането, спокойно може да си помогнете с минали или бъдещи ситуации, защото информаторът е единственият, който смело борави с всички глаголни времена

Ето още няколко възможности, за да сте по-убедителни:

Вчера по същото време се беше събудил (минало предварително време)

Събудил ли си се вече? (минало неопределено време)

Ще се събудиш ли най-после? (бъдеще време)

Сигурно вече разбирате, че като информатор Вие имате склонност да информирате околните (писмено или устно) за реални действия, които са се случвали в миналото, сега в момента, или престоят. Понякога може да се чувствате като телевизионен водещ или в ролята на разследващ журналист – задавате въпроси за минали, сегашни или бъдещи ситуации, вадите си изводи, заключения, обобщавате факти. Изобщо, където и да се изявявате, вие сте една комуникативна личност, за която реалността е важна и Ви харесва да информирате за нея и следователно умело говорите за действията, използвайки глаголи в изявително наклонение

УЧТИВА ПЕРСОНА

Ако сте избрали отговора на учтивата персона (Би ли се събудил? Бихте ли се събудили?), Вие съзнателно или не използвате глаголи в условно наклонение.

Какво означава това – много деликатно подхождате към всяко действие, което споменавате (дори и при събуждане). Задавате въпроси, изразявате мнение и предложения с вежливост и уважение. Много съществено за Вас е, че добре обмисляте условията  и се съобразявате с тях, когато говорите за Ваши или чужди действия. В тази роля използвате устойчивата комбинация на глагола „бих“ във всичките му форми с изобилието от минали деятелни причастия (глаголи, които са придобили наставка „л“ събудих – събудил).

НАСТАВНИК

Ако Вашият отговор е “Събуди се”, то с категоричност използвате повелително наклонение на глагола.

Присъщо Ви е често да издавате заповеди. За по-лесно използвате проста форма на глагола, например „помогни/помогнете“, която обикновено е насочена към някой друг, или сложна форма„нека да помогнем“, „да помогнем“, от което е видимо, че и Вие сте склонен да участвате, но като цяло имате интерес другите да вършат нещата, а Вие да повелявате. Естествено, за да се случи това, трябва околните да Ви имат доверие и да Ви уважават, затова се съобразявате с тона и понякога използвате и по-мек вариант, за да отправите желанието си – под формата на молба. Както сигурно става ясно от гореописаното, за наставника важно условие е да има други хора (и не само) около него, които да бъдат подбудени към действия. Ако няма такива, винаги остава вариантът повелителните форми на глагола да отправите към Вас самия, което изисква воля, но пък така ставате господар на себе си! 🙂

РАЗКАЗВАЧ НА ПРИКАЗКИ

Вие толкова много обичате приказките от стари времена, че дори и когато събуждате някого, може да си послужите с такава история, на която със сигурност не сте бил свидетел и затова глаголите, с които си служите са в преизказно наклонение, или казано по друг начин – преизказни глаголни форми.

С преизказните глаголни форми може да  изпъкнете с поучителна случка от миналото, да утешите добър приятел с мъдрост от преди стотици години, но не забравяйте, че в определени моменти е необходима и сериозна бдителност, защото когато не сте свидетел на действията, а сте ги чули от някой друг и после ги разказвате, нямате пълна увереност за достоверността.

Разбира се, едни от най-магичните думи на детството са: “Имало едно време…”, след които обикновено следват геройства и какво значение има, че не сте присъствали, когато е толкова приказно, а глаголните форми, които използвате или чувате, са елови причастия (написал, бил написал, били написали…).


Нека за момент надникнем в живота на лирическия говорител от стихотворението “Стани, стани, юнак балкански”, който копнее да “събуди” българския народ от тежкия петвековен робски сън. Какъв ли човек трябва да е той, за да предприеме това действие?

Според наклонението на глагола в първите две строфи става ясно, че лирическият говорител е наставник, използвайки повелително наклонение, с което има за цел да призове юнака на бунт, но стратегически си служи и изявително наклонение (глаголи в сегашно време), за да информира и покаже каква е реалната обстановка и защо е необходимо да се предприемат действия.

Сигурно е любопитно да разберете как продължава лирическият говорител по-нататък в стихотворението, но нека направим един експеримент. Как би звучал той в първата строфа, ако не беше в ролята на наставник, а се беше представил като информатор, учтива персона или разказвач на приказки. Опитайте да познаете какъв е той според новия начин, по който е изразил действията. 

Лирическият говорител звучи по много различен начин. Отношението му към действието е различно и това става ясно благодарение на наклонението, в което са глаголите.

А сега чуйте този глас:

Познахте го, нали? Бойчо Огнянов от „Под игото“. По всичко личи, че той е един балансиран и разумен човек, който борави с няколко типа наклонения, за да изкаже своите мисли и желания. Можете ли да познаете какво е наклонението на всеки един от глаголите, с които той си служи, за да изрази своята позиция по толкова ясен и категоричен начин.

Със сигурност съвсем скоро ще сте експерти по разпознаване на типа хора според това в кое наклонение използват глаголите. Но някои изказвания много си приличат и е нужна бдителност, за да се разпознаят типовете хора. Можете ли да определите това обикновено житейско действие – изяждам торта, в кое наклонение на глагола е? (Има нещо общо между трите изказвания и това е причастието „изял“ – образувано от глагола „изядох“. По това и трите реплики си приличат, но сигурно забелязвате и разликите.)

Сигурни сме, че имате готовност да разпознаете наклоненията на глагола, когато общувате с някого или когато се яви такава задача пред вас, а с това и типовете хора. И сигурно вече усещате, че през повечето време ние, хората, сме информатори и даваме информация за реални случки, факти, за това как се чувстваме, какво правим… Интересно е обаче каква добавка ще сложим на нашата реч и дали сме склонни да даваме ясни наставления (като наставника) или ще оставяме повече възможности за избор (като учтивата персона). Сигурно срещате и  чудесни разказвачи на приказки от стари времена, но внимавайте със съвременното препредаването на информацията, на която вие или този, който разказва не сте били свидетели на случката, защото е възможно по пътя да се е получил „развален телефон“.

И за финал:
Бихме искали да ви благодарим за вниманието и не забравяйте за героите, които се събудили от робския сън, пожелавайки нещо добро за нашата родина.

Ето, че успяхме в едно изречение да Ви благодарим и да използваме всички наклонения на глагола. 🙂

“Какъв тип сме”- ще си кажете вие? – Комбиниран, да речем 🙂