„Литературните герои проговарят“ – разкрийте самоличността им (част 1)

Литературните герои обикновено са притихнали между страниците на книгата и очакват да ги прочетем, но ще ги познаем ли, ако само гласът им изпълни пространството?

Това упражнение помага за преговор на българските произведения от пети и шести клас и може да послужи за основа на новите творби, които ще изучават седмокласниците. Може да се направи самостоятелно от компютъра, или да се използва в час по литература. За този случай сме подготвили бланка, която учениците да попълват заедно със случващото се на дъската. Натиснете иконата за звук, ще чуете ключови реплики, с които да разпознаете героите, ще видите и насочваща илюстрация, за да отговорите на въпросите. Във възможните отговори са включени понятия, автори и произведения от седми клас, което позволява децата да се “срещнат” с тях, а при възможност да бъдат и коментирани с помощта на учителите или родителите. Опитът ни показва, че децата участват активно в предложенията кой герой говори. С този подход преговорът може да се превърне в приятно преживяване, обагрено с емоция от новия начин на взаимодействие с героите.

Във втората част на “Героите проговарят” предизвикателството се надгражда и в материалите остават само гласовете на героите, а отговорите и илюстрациите са в знанията и ръцете на децата.

Успех с първа част!

Продължете с втора част


Идея и разработка: Катя Стоянова и Велина Ортакчийска
С любезното съдействие на актьорите: Зорница Попова и Владимир Ангелов