Пътят на дъгата

Пътят на дъгата
се простира от небето до земята
и седемте красиви цвята
са задружни като братя.
В пъстроцветната светлина
чуден дар са за света.
и с мъдрости от небесата
те даряват всички по земята.

Червеният разказва приказка за смелостта,
която ти помага в трудност и беда,
когато мислиш, че сили нямаш ти,
нагоре смело погледни
червеното ще каже: “Напред тръгни и твоите задачи с бодрост изпълни!”

Оранжевият цвят със щедрост е богат,
и приказка разказва от далечни времена
да знаят всички хора по света,
че този, който дава,
той никога не обеднява,
доброто в себе си увеличава
и със всичко той умее да се справя.

Жълтото като светилник цял от злато,
с мъдрости и знания е пребогато,
то сред цветовете най – добре разбира,
колко важно е всеки думите си да подбира,
с ум и знания да следва своите мечти,
за да може в живота си като слънце да блести
и на всички да помага с разумност и дела добри.

Някой може ли да си представи нашата дъга
без да има в нея лъч зеленина?
То е невъзможно, всеки знае,
защото зеленото сякаш на пролет ухае.
И дава ни сили да растем с надежда,
че в живота ни всичко добре се подрежда.
И можем с нашето въображение
да сътворим велики и красиви творения.

Сякаш от самото небе
светлосиньото в дъгата расте
и който в него се вгледа с вяра,
за него вълшебна врата се отваря
и там горе, от небето,
спокойствие и мир се спускат някъде дълбоко в сърцето.
И ставаме с тях един към друг все по – добри,
и всеки с всеки е готов да твори..

“Какво ли отива на тъмносиния цвят от дъгата?”-
един вълшебник попитал децата.
“Разбира се, че искряща и светла звезда,
която да украсява тъмносиньото със светлина”.
Така че, който този цвят познава,
решителност и смелост притежава,
готовност има всички трудности да разрешава,
със истината все да побеждава,
и смелостта му сили на хората в нощта да дава.

Лилавото е цветът от дъгата,
който изглежда най-близо до Земята,
но всеки път редът си търпеливо чака,
защото знае, че силата се крие не в бързината,
а в това да подредиш добре нещата,
да изчакаш, да поспреш,
мъдрости от другите да разбереш
и със силите събрани,
да изкажеш думи най – любими и желани.

И така със тези седем цвята
дъгата дарява чудна сила на земята,
всеки цвят със своите добри страни,
в нашия живот чудеса ще сътвори..