Пътят на Освобождението – литературните герои проговарят

Пътят на Освобождението минава през:

“Стани, стани, юнак балкански”, лирически говорител – пробуждане

“Вятър ечи, Балкан стене”, лирически говорител – призив за свобода

“На прощаване в 1868”, бунтовникът – раздяла със семейството

„Немили-недраги”, Странджата – саможертва

“Немили-недраги” (лирическо отстъпление) – носталгия по родината

“На прощаване в 1868”, бунтовникът – приемственост между поколения

„Немили-недраги”, Странджата – да бъдеш мъченик

„Под игото“ – Кириак Стефчов – предатели

„Немили-недраги”, Бръчков – почит и уважение 

„Немили-недраги”, Македонски – тежки изпитания

„Немили-недраги”,Македонски и баба Тонка – изпълнени мисии

“Една българка”, бунтовникът – смъртна опасност

„Една българка, Баба Илийца – човешко милосърдие

„Една българка, „Отец Евтимий – страх и егоизъмдиалог между двамата

„Една българка“, Баба Илийца – безстрашие и непоколебимост

„Една българка“, Баба Илийца и Бунтовникът – подкрепа и закрила

„Една българка“, Отец Евтимий – безразличие и неверие

Сюлейман  – смъртни заплахи

„Една българка“, Хасан Ага – унижение

Генерал Столетов – дълг

“Опълченците на Шипка”, Лирически говорител – битка

„Немили-недраги”, Странджата – преданост

“Опълченците на Шипка”, Опълченците – несломим дух