Пътят на Освобождението – литературните герои проговарят

Пътят на Освобождението минава през: “Стани, стани, юнак балкански”, лирически говорител – пробуждане “Вятър ечи, Балкан стене”, лирически говорител – призив за свобода “На прощаване в 1868”, бунтовникът