Книжното пътешествие – творчески читателски дневник

“Книжното пътешествие” е създадено от нас с много въодушевление и удивление от всеобхватния свят на книгите. Водеше ни желание да изобразим колко дъъъъълъг път се изминава и колко