„Литературните герои проговарят“ – разкрийте самоличността им (част 1)

Литературните герои обикновено са притихнали между страниците на книгата и очакват да ги прочетем, но ще ги познаем ли, ако само гласът им изпълни пространството? Това упражнение помага

„Литературните герои проговарят“ – разкрийте самоличността им (част 2)

Ако вече сте преминали през първа част на “Героите проговарят”, ви предлагаме второ предизвикателство от серията. Чуйте още от репликите на героите, разкрийте тяхната самоличност, попълнете липсващата информацията